Obsah

Zprávy

první
ze 8
další poslední

List Der neue Tag - Obora/Bärnau/Altenstadt

List Der neue Tag - Obora/Bärnau/Altenstadt celý text

ostatní | 20. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Jak třídit - kam patří?

Děkujeme, že třídíte odpad. celý text

ostatní | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Upozornění

nový velkoobjemový sběrný kontejner (černá barva) na směsný komunální odpad byl umístěn u autobusové zastávky U mlýna na dolní křižovatce Milíře-Mýto-Hájovna. Kontejner slouží pro občany obce, kteří k zastávce odkládali odpad v pytlích.Prosíme o udržování pořádku. celý text

ostatní | 6. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Upozornění občanům - šetření vodou

Upozornění občanům - šetření vodou celý text

ostatní | 16. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

EKO-KOM - zpráva o třídění v obci Obora - I/2017

Děkujeme, že třídíte odpad celý text

ostatní | 2. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Rozpočtové určení daní pro obec Obora

r. 2017 celý text

ostatní | 19. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Upozornění odběratelům vody z obecního vodovodu

Upozornění odběratelům vody z obecního vodovodu celý text

ostatní | 19. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Povinnost kontroly

Znovu upozorňujeme na povinnost kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva do konce r. 2016: celý text

ostatní | 13. 10. 2016 | Autor: Správce Webu

Oznámení občanům - revize kotlů

Oznámení občanům - revize kotlů celý text

ostatní | 26. 9. 2016 | Autor: Správce Webu

UPOZORNĚNÍ

V uplynulých měsících se v obci začaly rozmáhat nezákonné praktiky a protiprávní jednání. Jedná se zejména o pronásledování zaměstnance OÚ na VPP, jeho verbální napadání a dokonce pořizování fotografií. Obecní úřad vyvodí z takového jednání přísné důsledky, neboť se jedná o závažný, nedovolený a protiprávní zásah do osobnostních práv. Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Pokud mají občané připomínky k práci zaměstnance OÚ, musí se obrátit výhradně na Obecní úřad.

Ohledně pořizování fotografií zveřejňujeme znění § 84 Občanského zákoníku:

"Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením" celý text

ostatní | 19. 9. 2016 | Autor: Správce Webu

Oznámení

Oznámení obce Obora o znaku, vlajce, barvách a razítku obce a zásadách jejich užívání celý text

ostatní | 13. 9. 2016 | Autor: Správce Webu

Upozornění

zákaz plýtvání vodou z obecního vododvodu celý text

ostatní | 12. 7. 2016 | Autor: Správce Webu

Udělení obci Obora komunální symboly - znak a vlajka

Dne 22. června 2016 byly v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uděleny obci Obora komunální symboly - znak a vlajka.(Předseda PSP ČR svým rozhodnutím symboly udělil a během slavnostního aktu předal zástupcům obcí rozhodnutí spolu s popisy symbolů. Teprve předáním mohou obce symboly požívat). celý text

ostatní | 23. 6. 2016 | Autor: Správce Webu

Kontejnery na BIO ODPAD

Nové kontejnery na BIO ODPAD - zelená barva s popisem jsou umístěny u Obecního úřadu a v nové zástavbě RD naproti Penzionu. Žádáme občany, aby důsledně respektovali návod na samolepce.

Děkujeme, že třídíte odpad.
celý text

ostatní | 22. 6. 2016 | Autor: Správce Webu

Vyčerpané finanční prostředky

Plzeňský kraj vyčerpal finanční prostředky určené pro 1. výzvu kotlíkových dotací ve výši 162 miliony Kč a uzavřel tak dotační titul "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1". V rámci této výzvy bylo podáno 1531 žádostí. Na podzim tohoto roku bude vyhlášena 2. výzva. celý text

ostatní | 26. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

EKO-KOM osvědčení o úspoře emisí-Obec Obora

EKO-KOM osvědčení o úspoře emisí-Obec Obora celý text

ostatní | 25. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Zastupitelstvo obce a OÚ

opakovaně důrazně upozorňuje na povinnosti majitelů psů a další povinnosti v soužití občanů, zejména omezení vlastnického práva podle § 1013 Občanského zákoníku: celý text

ostatní | 25. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Anketa pro občany

Anketa pro občany celý text

ostatní | 4. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Sběrný dvůr Halže

Sběrný dvůr Halže - změna hodin pro občany obce Obora a podmí celý text

ostatní | 1. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Výsledky rozboru vody

Výsledky rozboru vody celý text

ostatní | 10. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Finanční příspěvek obce na vývoz jímek

Finanční příspěvek obce na vývoz jímek celý text

ostatní | 15. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Oficiální vyjádření šéfredaktora Tachovského deníku

Oficiální vyjádření šéfredaktora Tachovského deníku celý text

ostatní | 26. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

Kotlíkové dotace v Plzeňském kraji 2015-2018

pokud potřebujete poradit, obraťte se na starostku celý text

ostatní | 20. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

Hospic sv. Jiří Tachov

Hospic sv. Jiří Tachov celý text

ostatní | 8. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

Hasičský záchranný sbor

Plzeňského kraje-upozornění: celý text

ostatní | 12. 8. 2015 | Autor: Správce Webu

Nový kontejner na sklo

byl umístěn u autobusové zastávky u penzionu, kde jsou již 2 žluté kontejnery na plasty celý text

ostatní | 28. 7. 2015 | Autor: Správce Webu

Možnost nákupu regionálních produktů U FARMÁŘE v Tachově

Možnost nákupu regionálních produktů U FARMÁŘE v Tachově celý text

ostatní | 29. 6. 2015 | Autor: Správce Webu

Povinnosti vlastníků jímek a septiků

Povinnosti vlastníků jímek a septiků celý text

ostatní | 17. 6. 2015 | Autor: Správce Webu

Informace občanům - domácí terénní péče - leták

Informace občanům - domácí terénní péče - leták celý text

ostatní | 11. 5. 2015 | Autor: Správce Webu

Mapka žádosti změny ÚP

Mapka žádosti změny ÚP celý text

ostatní | 22. 4. 2015 | Autor: Správce Webu

Mapa ochranného pásma VN Lučina

existující stav do 28.7.2014+přidané diferenc.zóny II. ochranného pásma VZ vyznačené žlutě, platné od 28.7.2014 celý text

ostatní | 28. 7. 2014 | Autor: Správce Webu

Architektonická koncepce ÚP Obora

Architektonická koncepce ÚP Obora celý text

ostatní | 29. 7. 2013 | Autor: Správce Webu

NOVINKY

viz složka důležité odkazy vlevo
Řešení životních situací
Užitečné odkazy
celý text

ostatní | 25. 4. 2013 | Autor: Správce Webu
první
ze 8
další poslední