Prohlášení o přístupnosti webových stránek

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

 

Obec Obora se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky www.obec-obora.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, a se změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.obec-obora.cz

 

Stav souladu

Tato webová stránka je částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V1.1.2 z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

 

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

• některé dokumenty ve formátu PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text

• některé dokumenty jsou v uzavřeném formátu DOC nebo XLS

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.12.2019

Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

 

Zpětná vazba, kontaktní údaje, postup pro prosazování práva

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní této stránky, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu schranka@obec-obora.cz.

 

Aktualizováno 1.12. 2019