Obsah

Dotace, VZ, VZ malého rozsahu


Směrnice a metodika pro zadávání zakázek malého rozsahu - schválená zastupitelstvem obce Obora na 12. VZZO dne 7.5.2016: Usnesení č. 2 - stanovujeme a vydáváme směrnici pro VZ malého rozsahu:

 

AKCE: Zateplení obecního úřadu - obec Obora 2015 - 2016

Profil veřejného zadavatele:

​veškeré smlouvy dostupné veřejnosti nebo se svolením zúčastněných osob jsou umístěny dole na stránce v profilu veřejného zadavatele

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-obora_2830/zatepleni-obecniho-uradu-obec-obora_8921/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-obora_2830/ 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

Výběrové řízení - protokol výběrové komise:

Prohlášení zadavatele:

____________________________________________________________

Akce:  Rekonstrukce společenského sálu a dalších prostor v č.p. 57, Obora 2016 - 2017

zveřejnění na portálu veřejné správy:

REGISTR SMLUV

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/543561

zde ke stažení - MVČR

zde ke stažení - foto současný stav

zde ke stažení - žádost o dotaci

zde ke stažení - stanovisko OVÚP Tachov

zde ke stažení - smlouva o dílo

zde ke stažení - smlouva s Plz. krajem

______________________________________________

Plošná oprava MK na p. p. č. 778/6 u p. Faista v délce 110 m:

Dokumenty zde ke stažení    

__________________________________________________________________________

Obora, Horní a Dolní Výšina - tlaková kanalizace (profil veř. zadavatele - VSOZČ)

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/obora-horni-a-dolni-vysina-tlakova-kanalizace

Přípojky - Obora, D. Výšina 2021