Obsah

Dotace, VZ, VZ malého rozsahu


Směrnice a metodika pro zadávání zakázek malého rozsahu - schválená zastupitelstvem obce Obora na 12. VZZO dne 7.5.2016: Usnesení č. 2 - stanovujeme a vydáváme směrnici pro VZ malého rozsahu:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  • AKCE: Zateplení obecního úřadu - obec Obora 2015 - 2016

Profil veřejného zadavatele:

​veškeré smlouvy dostupné veřejnosti nebo se svolením zúčastněných osob jsou umístěny dole na stránce v profilu veřejného zadavatele

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-obora_2830/zatepleni-obecniho-uradu-obec-obora_8921/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-obora_2830/ 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

Výběrové řízení - protokol výběrové komise:

Prohlášení zadavatele:

____________________________________________________________

  • Akce:  Rekonstrukce společenského sálu a dalších prostor v č.p. 57, Obora 2016 - 2017

zveřejnění na portálu veřejné správy:

REGISTR SMLUV

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/543561

zde ke stažení - foto současný stav

zde ke stažení - žádost o dotaci

zde ke stažení - stanovisko OVÚP Tachov

zde ke stažení - smlouva o dílo

zde ke stažení - smlouva s Plz. krajem

______________________________________________

  • Plošná oprava MK na p. p. č. 778/6 u p. Faista v délce 110 m:

Dokumenty zde ke stažení    

__________________________________________________________________________

  • Obora, Horní a Dolní Výšina - tlaková kanalizace (profil veř. zadavatele - VSOZČ)

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/obora-horni-a-dolni-vysina-tlakova-kanalizace

Přípojky - Obora, D. Výšina 2021

____________________________________________________________________

  • Dotace PSOV 2022 - Obora - zpevnění komunikace nad hřištěm - 2022

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-obora_2830/    PROFIL ZADAVATELE

1. strana SOD-DYBS.pdf (219.69 kB)

2. strana SOD . DYBS.pdf (284.8 kB)3. strana SOD-DYBS.pdf (306.75 kB)

3. strana SOD-DYBS.pdf (306.75 kB)

4. strana SOD.DYBS.pdf (328.78 kB)

5. strana SOD.DYBS.pdf (247.13 kB)

Dotace - smlouva s PK-podepsaná 062022.pdf (1.38 MB)

DYBS.nové řešení komunikace ve spádu.jpg (4.08 MB)

Rozpočet stavby-DYBS-příloha SOD.pdf (343.73 kB)Žádost ODSH, OVÚP - dotace na komunikaci - 2022.pdf (200.06 kB)

Smlouva s PK - dotace PSOV 2022 (1.38 MB)

Foto po ukončení akce: 

 

fotofoto

_________________________________________________

 

  • Dotace PSOV 2023 - „Zpevnění účelových komunikací v obci - II. etapa“

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-obora_2830/zpevneni-ucelovych-komunikaci-v-obci-ii-etapa_41870/        PROFIL ZADAVATELE

Smlouva o dílo SOD (2.84 MB)

DOTACE - SMLOUVA S PK podepsaná  (180.11 kB)

vyznačení trasy 775/1 (2.96 MB)

vyznačení trasy 801/1 (2.41 MB)