Obsah

Turistické zajímavosti

   
Turistické možnosti v okolí Obory

Díky historickému vývoji v pohraničí zde byly zachovány zajímavé krásy a rozmanitosti přírody, které se dnes stávají turistickým lákadlem v tomto zapomenutém kraji. Obec Obora je z hlediska turistiky součástí několika cyklistických, turistických, případně kombinovaných tras, které je možné v rámci aktivního odpočinku blíže prozkoumat.


1. Turistická trasa Tachov - Pavlův Studenec

Délka: 15,6 km
Obtížnost: středně náročná
Okruh: NE, Značení: značená

Trasa začíná na náměstí v Tachově a odtud pokračuje po modré turistické značce Knížecí álejí do obce Světce. Zde se trasa stáčí vlevo a pochvíli se napojuje na zelenou turistickou značku. Po ní pokračuje Aglainým údolím do obce Mýto. Projde obcí a stále po zelené pokračuje podél silnice kolem vrchu Nad Mlýnem k myslivně v Oboře. Z Obory vede trasa stále po zelené k hlavní silnici a po ní dále vlevo k bývalé obci Pavlův Studenec a dále ke stejnojmennému hraničnímu přechodu. Zde tato trasa na státní hranici končí, dále je možno se napojit na německé turistické značení.
Ze Světců je možné ale také pokračovat dále směrem k hrázi přehrady Lučina.
Vodní nádrž Lučina - byla postavena v letech 1971-1974 na řece Mži o rozloze 73,48 ha, má 21 m vysokou a 173 m dlouhou kamennou hráz. Nádrž je veřejnosti nepřístupná, slouží jako zásobárna pitné vody pro Tachov a jako částečná ochrana před povodněmi.
Málokdo si dnes asi vzpomene na skutečnost, že se pod hladinou vodní nádrže Lučina kdysi rozprostírala malebná stejnojmenná vesnička, která byla i jakýmsi kulturním centrem okolních osad.
Podobný osud stihl i osadu Pavlův Studenec, který po 2. sv. válce také zcela zanikl, protože zde bylo vytvořeno na dlouhá léta hraniční pásmo.
Na studeneckém vrchu (774 m n.m.) se na severním svahu na německé straně tyčí rozhledna.
2 km východně od zaniklého Pavlova Studence uprostřed lesní louky stojí za to vidět památný Dub na Štajnerce.
 
 
 2. naučná cykloturistická stezka Branka
 
Má 11 zastavení, celková délka okruhu je 17 km. Vede z Branky na západ a zpět přes Oboru a je určena především pro cykloturisty. Okruh vede z Branky k hranicím a zpět přes Oboru do Branky. Informační tabule rozmístěné po trase připomínají některé historické a přírodní zajímavosti této části Českého lesa. V Brance je také možné koupání v Olšovém rybníku.

 

Naučná cykloturistická stezka Branka - Výškový profil
 
 
 3. Putování po Zlaté cestě z Tachova do Bärnau.
          
Stovky let stará obchodní cesta, procházející Tachovem, dále pokračuje směrem na západ. Přechází silnici na Studánku. Brodí se potokem v zahrádkářské kolonii, prochází přímo mezi loukami, brodí se potokem pod Studánkou, pokračuje úvozem zarostlým stromy, ztrácí se v poli, a přechází po hrázi Stříbrného rybníka. Ztrácí se v pastvinách, a vyúsťuje na silnici z Mýta na Písařovu Ves. Typické jsou pro ní úvozy. Cesta pak přechází přes hráz bývalého Písařovského rybníka a stoupajíc k vrcholu kopce u hájovny „Hruškovna“ přetíná silnici na Zadních Milířích. V lese za Hruškovnou klesá hlubokými úvozy k další hájovně „Obora“. Za hájovnou cesta přechází brodem přes Sklářský a Studenecký potok a dále stoupá po úbočí Uhlířského vršku až k bývalé celnici. Odtud sleduje silnici přes Pavlův Studenec až do Bärnau.
V dobách, pravděpodobně od 17. století se začaly využívat i jiné trasy, vyhovující více těžším povozům. Vedly přes Lučinu, oborskou hájovnu, údolím Sklářského potoka přes Pavlovu Huť do Bärnau. Jiné zase přes Svobodku na Oboru a Pavlův Studenec.
 
Pokud dojdeme, či dojedeme až do německého Bärnau, určitě stojí za to kromě samotného města navštívit knoflíkářské muzeum.
Kromě toho se zde dále v současné době rozvíjí muzeum středověkých řemesel doplněných dobovými stavbami.