Obsah

  • Obec přistavuje 2x ročně na jaře a na podzim velkoobjemové kontejnery.

Tyto kontejnery jsou určeny výhradně občanům obce Obora - fyzickým osobám, domácnostem, nikoliv pro odpad pocházející z podnikatelské činnosti.

__________________________________