Obsah

  • Obec přistavuje 2x ročně na jaře a na podzim velkoobjemové kontejnery.

Tyto kontejnery jsou určeny výhradně občanům obce Obora - fyzickým osobám, domácnostem, nikoliv pro odpad pocházející z podnikatelské činnosti.

__________________________________

  • Během celého roku mají občané možnost odložit velkoobjemový odpad ve Sběrném dvoře v Halži:

urad-2/trideni-odpadu/sberny-dvur-halze/