Obsah

 

Vážení spoluobčané, v této sekci jsme pro Vás umístili přehledně podle tématu informace o třídění odpadu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Vážení a milí občané, 

od 1. března 2020 můžete kovové obaly třídit do žlutých kontejnerů na plasty. Prosím, abyste skutečně nevhazovaly předměty, které do kontejnerů nepatří. Podrobnosti viz vlevo" třídění odpadu-plasty, sklo, kovy".

 

 

  • Válka o petky: kdo a proč brání zavedení záloh na plastové lahve

Více na:  https://www.euro.cz/byznys/valka-o-petky-cesko-se-brani-systemu-zaloh-na-plastove-lahve-v-rade-zemi-dobre-funguje-1459884

 

  • V rámci úsporného nakládání s odpadem přikládáme možnost a motivaci, jak nakupovat výrobky ve vratných obalech:Vratné obaly BIO-produkty
  • KAM S TÍM? (STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ RŮZNÝCH DRUHŮ ODPADU)

           https://www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim

  • Třídíme společně
  • Jak skladovat potraviny v lednici