Obsah

 

Vážení spoluobčané, v této sekci jsme pro Vás umístili přehledně podle tématu informace o třídění odpadu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

 

  • V rámci úsporného nakládání s odpadem přikládáme možnost a motivaci, jak nakupovat výrobky ve vratných obalech:Vratné obaly BIO-produkty
  • KAM S TÍM? (STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ RŮZNÝCH DRUHŮ ODPADU)

           https://www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim