Sběrný dvůr Halže

Možnost odkládat velkoobjemový a nebezpečný odpad ve Sběrném dvoře Halže byla pro občany Obory ukončena k 30. červnu 2023.