Obsah

Příloha zápisu 232018- vývoz jímek ZMĚNA

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 platná od 1. dubna 2020 bude vyvěšena na úřední desce, poté přesunuta do složky - ÚŘAD - VYHLÁŠKY, SMĚRNICE A NAŘÍZENÍ