Obsah

Příloha zápisu 232018- vývoz jímek ZMĚNA

___________________________________________________________________________

příloha: návrh smlouvy o poskytování pečovatelské služby -  text 

 

 

Originální verze zápisu je k nahlédnutí pro občany obce na OÚ po dohodnutí termínu.

Originál je rovněž vždy vyložen při následujícím veřejném zasedání Zastupitelstva obce.

 

  • Vývoj  stavu na bankovních účtech a zadluženost - OBORA 2010 až 2020

Stavy na bank. účtech obce od r. 2010

ZDROJ -  MF - státní pokladna

https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00573698/casove-rady

Exc. tab - vývoj stavu na bank. účtech