Obsah

Příloha zápisu 232018- vývoz jímek ZMĚNA

 

Přílohy:

žádost o příspěvek - VSOZČ

Stanovení výše příspěvku VSOZČ

Rating obce - 2020

RUD 2021 - predikce výběru

Dopad daňových změn a Covid na rozpočet obce - 2021

 

Originální verze zápisu je k nahlédnutí pro občany obce na OÚ po dohodnutí termínu.

Originál je rovněž vždy vyložen při následujícím veřejném zasedání Zastupitelstva obce.