Obsah

zápis z 1. VZZO Obora 31.10.2018 - ustavující zasedání

Příloha zápisu 232018- vývoz jímek ZMĚNA

 

Zápis ze 6. VZZO 22112019

Obecně závazné vyhlášky (OZV 1 - 3/2019)  jsou vyvěšené na úřední desce. Po sejmutí budou přesunuty do složky ÚŘAD-VYHLÁŠKY