PLASTY, SKLO, KOVY, PAPÍR

JAK TŘÍDIT ODPAD:

http://www.ekokom.cz/obce-a-mesta/informace-pro-verejnost/clanky.html

Třídění odpadu - co kam patří

Třídění odpadu - leták I

Třídění odpadu - leták II

Certifikát - třídění odpadu-Obora 2018

EKO-KOM dopis

Vážení a milí občané, 

od 1. března 2020 můžete kovové obaly třídit do žlutých kontejnerů na plasty. Prosím, abyste skutečně nevhazovaly předměty, které do kontejnerů nepatří. Viz leták:

Nově: sběr kovů do žlutých nádob