Obsah

Na čem pracujeme, strategický rozvoj, investice

R....realizováno  P....projekt  PR....před realizací   VR....v realizaci (probíhá a průběžně)
Rok 2016:

- osazení hlavního vodoměru u podzemního vodojemu na návsi(realizace únor 2016) R

-  kolaudace 2 nových místních komunikací III.-IV. Q 2016 R

- udělení komunálních symbolů a stanovení zásad pro jejich užívání R

- dokončení nového územního plánu obce;  nachází se ve fázi před veřejným projednáním R

- změna technologické části projektu kanalizace/gravitační na tlakovou, aby bylo možné realizaci v obci zahájit v r. 2017 - revize projektu R

- dotace od Plzeňského kraje na úpravy a opravy v kulturním sále, realizace akce R

- výsadba zeleně na návsi, osazení laviček a zákoutí - průběžně R  VR

- záměr vybudování volnočasového hřiště - dětské a fitness/relax pro dospělé a seniory + anketa.) R

- pořízení dalších kontejnerů - sklo, bio R, VR

- budování přírodního parčíku a zahrady starých, původních ovocných odrůd  P

- malé obecní pozemkové úpravy, sjednocení a účelné využití obecních pozemků R

- oprava a úprava účelových komunikací - bude zahájeno cca koncem října 2016, účelová komunikace u Kopolovičů a část kolem p. Faista, oprava a odvodnění R PR

- bezúplatný převod (získání pozemku v Pavlově Studenci 2), na kterém je umístěn Böttgerův pomík; za podpory soukromého investora, německého partnera a Německo-českého fondu budoucnosti pomník restaurovat, propagovat význam a historii a vytvořit důstojné místo setkávání a symbolického smíření R

- volby do Krajského zastupitelstva 7. a 8. října 2016 R

- představení komunálních symbolů obce(identita) - vlajka a znak R

 

Rok 2017:

- kanalizace - pokračování R PR

- opravy dalších částí účelových komunikací v obci (terénní úpravy u Petříšťů k Ledvinovým, opravy pod novou zástavbou až k Mikéskovým) R, PR

- rekonstrukce Böttgerova památníku (100.000,- Kč) za finanční účasti soukromého investora a Česko-německého fondu budoucnosti; založení tradice setkávání CZ/D za podpory německého partnera Goldene Strasse Verein Altenstadt. R

Obec obdržela v lednu 2017 na projekt "Oprava Böttgerova kamenného sloupu na bývalém Pavlově Studenci, okr. Tachov / Restaurierung der Böttgersäule in ehemaligem Paulusbrunn, Kreis Tachau" od Česko-německého fondu budoucnosti 50.000,- Kč. Dalších 50.000,- Kč nutných pro opravu této významné památky věnuje soukromý investor- viz

http://www.fondbudoucnosti.cz/aktuality/seznam-aktualne-schvalenych-projektu-2

 

- založení sadu starých odrůd  PR

- obecní kompost - založení R

- pasport veřejného osvětlení, analýza, možný přechod na LED osvětlení  R, VR

- budování volnočasového fitness  hřiště pro děti a dospělé (podle fin. prostř.) R

- opravy rybníku na návsi, řešení zeleně  R, PR

- realizace symbolů obce  R

- výměna starých dom. vodoměrů, zaplombování všech vodoměrů  R, PR

 

Rok 2018, 2019, 2020

- vydání nového územního plánu obce R

- nový digitální pasport komunikací R

- vybudování přírodních přístřešků/stání pro kontejnery R

- pokračování projektu Böttger a Pavlův Studenec R, VR

- založení sadu starých odrůd ve spolupráci s CHKO  R

- pozemkové směny - získání prostoru pro sportoviště (multihřiště pro fotbal, volejbal, kuželky, nohejbal, streetball)  PR

- úprava prostranství u OÚ - lavička s platanem  R

- vysazení památné lípy s lavičkou ke 100. výročí vzniku republiky  R

- pokračování výměny a rozšíření veřejného osvětlení - LED  R, VR

- kontejnery - olej, elektro, textil  R

- kanalizace  PR

- posílení vodovodu pro současné odběratele  P, PR

- řešení odložení bioodpadu - kompostéry  R

- rozšíření třídění odpadu - textil, elektro a jedlé tuky  R

- volnočasová klubovna  VR

- další úpravy čarodějnického plácku  VR

- měřiče rychlosti v obci  R

- švestková alej podél hl. silnice na příjezdu od TC   R

- letní kino na čarodějnickém plácku  VR, PR