Obsah

KOMPOSTÉRY A BIOODPAD

Vážení a milí občané Obory,

pro všechny, kdo nemohou, popř. nechtějí kompostovat, jsme umístili v lokalitě pod kapličkou 9 ks 400 litrových kompostérů. Jsou zde rovněž 2 dřevěné ohradové kompostéry .

Pokud si nejste jistí, co do plastových kompostérů patří, odložte bioodpad raději do dřevěné ohrady,.

  • Dále vás žádáme, abyste nesekali trávníky úplně na krátko, zvláště ne větší plochy strunovou sekačkou. Umožníte tak lepší zachycení srážkových vod.
  • Pokud je to jen trochu možné, nechávejte kousky květinových louček.

Děkujeme, že třídíte odpad a že se chováte ohleduplně k přírodě a životnímu prostředí.

 

Kompostér 3x400 l

KOMPOST - co sem patří

MŽP- NESEKEJTE TRÁVU NA KRÁTKO