Obsah

KOMPOSTÉRY A BIOODPAD

Vážení a milí občané Obory,

pro všechny, kdo nemohou, popř. nechtějí kompostovat, jsme umístili v lokalitě pod kapličkou 9 ks 400 litrových kompostérů. Jsou zde rovněž 2 dřevěné ohradové kompostéry a přibudou 2 zelené nádoby na bioodpad.

Pokud si nejste jistí, co do plastových kompostérů patří, odložte bioodpad raději do dřevěné ohrady, popř. do zelené bionádoby.

Větve a dřeviny musí být na drobné kousky.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Kompostér 3x400 l

KOMPOST - co sem patří

MŽP- NESEKEJTE TRÁVU NA KRÁTKO