Kominictví Josef Antoš Stráž - 7.10.2021 v Oboře

sdělení

Vážení občané, ve čtvrtek 7.10.2021 (kolem 8,00 hod) přijedou do Obory kominíci - Antoš, Stráž

Kontakt - mobil: 775 940 053

Kontroly komínů

Od 1.1.2011 vzniká pro většinu vlastníků nemovitostí nová povinnost. Důvodem je, že k tomuto dni vstupuje v platnost Nařízení vlády č.91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které předepisuje pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, tj. spotřebičů, kouřovodů a komínů. Hned v úvodu je třeba zdůraznit, že zákonné povinnosti vznikají u všech spotřebičů, které produkují spaliny, a to bez ohledu na to, které palivo spalují, či zda se spaliny vypouštějí komínem nebo například kouřovodem na fasádu. Přestat číst mohou tedy jenom ti, kteří k vytápění používají pouze elektřinu, solární nebo termální energii.

Proč provádět kontroly ?

Především Vám ušetří spoustu peněz a času !

  • Údržba komínů a kouřových cest má bohatou tradici sahající několik století do minulosti. Nutnost údržby a kontroly byla, je a patrně ještě dlouho bude dána tím, že topná soustava je zdrojem největších rizik spojených s užíváním jakékoliv stavby. V prvé řadě je tu riziko požáru, který spolehlivě ničí rozsáhlé majetky, ale nelze opomenout ani riziko otravy kysličníkem uhelnatým, která ročně stojí život několika desítek našich spoluobčanů. V poslední době vstupuje do hry i finanční hledisko, protože udržovaná a optimalizovaná spalinová cesta dokáže ročně ušetřit nemalé finanční prostředky.
Datum vložení: 1. 10. 2021 18:10
Datum poslední aktualizace: 1. 10. 2021 18:29
Autor: Správce Webu