Obsah

Podle nové právní úpravy naleznete veškeré OZV a nařízení obce Obora na odkazu Ministerstva vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s ustanov.  zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, zde:


Obecně závazné vyhlášky (OZV) obce Obora, směrnice a nařízení

Projekt  Zelená obec -   informace pro občany 

Obecně závazná vyhláška 2/2015 - nakládání s odpady ZRUŠENO

Příloha vyhl. 2/2015 - seznam míst s kontejnery a Sběrný dvůr Halže ZRUŠENO

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku ze psů ZRUŠENO

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt ZRUŠENO

Upozornění občanům obce - volný pohyb psů a pálení

Obecně závazná vyhláška 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZRUŠENO

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity ZRUŠENO

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se zrušuje OZV č. 4/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Oznámení obce Obora o znaku, vlajce, barvách a razítku obce a zásadách jejich užívání

Veřejná vyhláška Obce Obora - ÚP únor 2018 - 06032018

Obecně závazná vyhláška Obce Obora č. 1/2018 o zrušení závazných částí ÚP 2001

Směrnice - Pravidla pro nahlížení do kroniky obce Obora a navrhování úprav zápisu

OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZRUŠENO

OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Obora ZRUŠENO

Seznam míst s kontejnery a Sběrný dvůr Halže - příloha OZV 2-2019 ZRUŠENO

OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu ZRUŠENO

OZV č. 1 / 2020 - o místním poplatku ze psů  ZRUŠENO

příloha: oznámení ve Sbírce (206.07 kB)

OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu   ZRUŠENO

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci účinnost od 1.1.2022     ZRUŠENO

OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  účinnost od 1.1.2022

příloha: Seznam míst s kontejnery  

příloha: Mapka sběrných kontejnerů 

OZV č. 1/2022, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2020 ze dne 18. února 2020 (517.48 kB)

příloha: oznámení o zveřejnění ve Sbírce (205.97 kB)

Obecně závazná vyhláška obce Obora o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - účinnost od 1. ledna 2024 

Oznámení vyvěšeno na úřední desce 18.12.22023  oznámení 

Obecně závazná vyhláška obce Obora o místním poplatku z pobytu - účinnost od 1. ledna 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 212.76 kB

Oznámení vyvěšeno na úřední desce 18.12.22023  oznámení