Obsah


Obecně závazné vyhlášky (OZV) obce Obora, směrnice a nařízení
 

Projekt  Zelená obec -   informace pro občany 

Obecně závazná vyhláška 2/2015 - nakládání s odpady ZRUŠENO

Příloha vyhl. 2/2015 - seznam míst s kontejnery a Sběrný dvůr Halže

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku ze psů ZRUŠENO

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt ZRUŠENO

Upozornění občanům obce - volný pohyb psů a pálení

Obecně závazná vyhláška 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZRUŠENO

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity ZRUŠENO

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se zrušuje OZV č. 4/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Oznámení obce Obora o znaku, vlajce, barvách a razítku obce a zásadách jejich užívání

Veřejná vyhláška Obce Obora - ÚP únor 2018 - 06032018

Obecně závazná vyhláška Obce Obora č. 1/2018 o zrušení závazných částí ÚP 2001

Směrnice - Pravidla pro nahlížení do kroniky obce Obora a navrhování úprav zápisu

OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Obora

Seznam míst s kontejnery a Sběrný dvůr Halže - příloha OZV 2-2019

OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu ZRUŠENO

OZV č. 1 / 2020 - o místním poplatku ze psů

OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu