Obsah

Ing. Dana Lesak

Telefon: 603233771
vCard

Role v org. struktuře

Obec Obora - Starostka
Obora 57, Tachov

Zastupitelstvo - Starosta
Obora 57, Tachov