Obsah

Kronika obce Obora (Thiergarten) 1925-1938, 1948-1953. Válečná kronika byla bohužel zničena. Vložila jsem odkaz z PORTAFONTIUM. Kroniky jsou uloženy ve St. okresním archivu v Tachově.

Poválečná léta s příchodem dosídlenců začínají od str. 47, odtud je kronika psána česky:

 

http://www.portafontium.eu/iipimage/30960229/soap-tc_00299_obec-obora-1925-1953_0020

 

Další část novodobé historie Obory  je kronika obce Milíře. Zde část týkající se Obory z let 1968-1971 psala učitelka paní Faistová, od str. 42:

http://www.portafontium.eu/iipimage/30960214/soap-tc_00071_obec-milire-1950-1981_0420?x=404&y=-13&w=767&h=303

 

Jiné kroniky se patrně nedochovaly. Přikládám ještě zprávu Stát. okresního archívu v Tachově, kde je popsán archívní soubor MNV Obora:

MNV Obora

                                                                             Dana Lesak-Müller