Obsah

Územní plán obce


Platný územní plán obce Obora z 05-2001


Hlavní výkres územního plánu obce Obora z 05-2001


Nový územní plán obce Obora je ve fázi před veřejným projednáním. Dne 22. června 2017 byl zadán projekanty do tisku. Následně jej musí OVÚP Tachov  na 30 dní vyvěsit a bude stanoven termín k veřejnému projednání v Oboře.

Poté bude předložen Zastupitelstvu obce Obora ke schválení.