Obsah

Zveřejnění poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Poskytnutí informací o platu a pracovní době administrativní pracovnice a účetní OÚ Obora:

Dne 5. května 2017 byla Obecnímu úřadu Obora doručena žádost o poskytnutí informací (dále jen „žádost“) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelce byly požadované informace poskytnuty v zákonné lhůtě.

 

Dne 5.5.2017 byly žadateli poskytnuty informace k žádosti z 21.4.2017 týkající se kom. p.č. 801/1, postupu povinného subjektu, místního šetření, výkonu agendy správy MK.

 

Dne 27.3.2017 byly žadateli poskytnuty informace na žádost ze dne 22.3.2017 ohledně malotraktoru VARI, ohledně reklamací prováděných prací na MK v r.2016,komunikace 801/1, kanaliazace, a vývozu jímek.

 

Dne 7. 1.2017 byl žadateli zaslán na žádost ze 7.1.2017 dokument z místního šetření ke komunikaci p.č.801/1.

 

Dne 10.12.2016 byly poskytnuty informace žadateli na žádost ze 7.12.2016 týkající se se kom. p.č.801/1, veřejnoprávní smlouvy k výkonu spec. sil. úřadu, porostu kolem zmíněné komunikace a k výkon agendy SSÚ.

 

Dne 5.12.2016 byly poskytnuty informace žadateli na žádost z 21.11.2016 ohledně pálení biolog. odpadu a malotraktoru VARI.

 

Dne 14.11.2016 byla žadateli na žádost z 31.10.2016 poskytnuta kopie GP-vyměření hranice mezi poz. p.č. 96 a p.č.801/1 ze dne 29.3. 2013 (213-63/2013)

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

Téhož dne byly žadateli poskytnuty různé informace ohledně p. p. č 801/1 a ohledně vyvážení jímek.

 

Poskytnutí požadovaných přípisů MVČR na žádost :

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

 

Oprava k poskytnuté informaci podle 106/1999 Sb.

zde ke stažení

 

Poskytnutá informace podle zák. 106/1999 Sb.

zde ke stažení

 

0028/2016/Ob

zde ke stažení

 

0014/2016/Ob

zde ke stažení